دخترا…

سطح طنز دخترا اینجوریه که مثلا میبینی تو جمعشون از خنده ریسه رفتن دو سه نفرم تشنج کردن،میگی چی شده؟ میبینی مثلا چنگال یکیشون افتاده زمین نوشته دخترا… اولین بار در دل نوشته. پدیدار شد.

ادامه نوشته »

رمان من انتقام میگیرم(بخش هفتم)

مانتوهام رو‌برداشتم و‌چپوندمشون توی چمدونم.خواستم درش رو‌ببندم که صدای در اتاقم بلند شد و‌بعدش مامان اومدتو.با دیدن من که روی چمدون نشسته بودم تا بتونم درش رو‌ببندم،خندید و‌اومد پیشم.از روی چمدون بلند​ شدم و‌روی زمین نشستم.مامان سرش رو‌با خنده به نشونه ی تاسف تکون دادو‌گفت:دختر این چه وضع چیدن لباسه؟ …

ادامه نوشته »

رمان من انتقام میگیرم(بخش ششم)

روی میز تحریرم نشسته بودم و‌مشغول خوندن درسام بودم.صدای زنگ موبایلم بلند شد.چشم از جزوه برداشتم و‌پریدم سمت موبایلم.اسم آرمان روش افتاده بود.جواب دادم -الو -سلام خانوم خوشگله! -بفرما -امروز وقت داری؟ -برای؟ -برای رفتن به یه رستوران شیک واسه شام! لبخندی زدم و گفتم:نه! صداش رو‌پر از غم کرد …

ادامه نوشته »

من و مادر بزرگ جادوگر شناسم

nastaran.s ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ علمی تخیلی, مطالب ارسالی ۱۹۸ بازدید مقدمه:معمولا مادربزرگ ها و پدربزرگ ها از جادو و جمبل خیلی چیزها میدانند و اسناد معتبر و خیلیقدیمی نیز دارند که نشان دهنده این قضیه است . این داستان …

ادامه نوشته »

دانلود فیلم برادرم خسرو

              دانلود رایگان فیلم برادرم خسرو عوامل فیلم کارگردان : احسان بیگلری شهاب حسینی، ناصر هاشمی، هنگامه قاضیانی، بیتا فرهی و… از بازیگران این فیلم سینمایی هستند خلاصه فیلم خسرو بازیگر اصلی این فیلم (شهاب حسینی) که مبتلا به اختلال دوقطبی است بنابه شرایط موجود …

ادامه نوشته »

رمان من انتقام میگیرم(بخش پنجم)

بابا چند تقه به در زد و وارد اتاق شد.لبخندی زد و کنارم روی تخت نشست.با دستش من رو به خودش چسبوند.گفتم:چی شد؟ به رو به رو‌خیره شد و‌گفت:بهشون گفتم جوابت رو.اونا هم گفتن فردا میان برای گفت و‌گوی نهایی و… نفس عمیقی کشیدم .بابا صورتم رو‌به سمت خودش چرخوند …

ادامه نوشته »